”Förlåtelsen gör slut på drömmen om konflikt här.”

Våga se vad egot gör! Göm inte huvudet i sanden! Skyll inte på någon annan! Låtsas inte att konflikten beror på något annat än dig själv!

Om konflikten skall kunna lösas kan den inte gömmas.

Se egot som det är. Se dig själv i spegeln och erkänn att det är du själv som är orsak till konflikten.

Först när jag tar ansvar för mina egna tankar kommer sanningen att skina och egot försvinna.

Sanningen är förlåtelse. Jag erkänner att mitt ego kommer från mig och inte från någon annan.