”Det finns ingen konflikt, för min vilja är Din.”

Gud Son har inget ego!

Att känna vekligheten är att inte se egot.

Men för att överse egot, strunta i det, måste jag först våga se på det utan att rygga tillbaka och utan rädsla. Jag måste helt enkelt konstatera att det är bara egot, det är bara jag som tror att jag är separerad. Det är bara ett obetydligt misstag.