”Jag väljer andra plats för att vinna första.”

Jag tar ett steg tillbaka och låter Gud leda mig.

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1