”Jag behöver bara ropa och Du kommer att svara mig.”

Varför inte prova Guds löfte!

Ställ en fråga till Gud och du skall se att Han kommer att svara.

Ta för vana att prata med Gud.

Jag tackar för ACIM och alla de övningar jag får. Löften om att mitt tankesystem kommer att ändras. Löften om att mina tankar om mina bröder och systrar kommer att ändras. Löften om frid, befrielse från skuld. Det fungerar!