”Jag bara följer, för jag vill inte leda.”

Jag skall följa mitt inre, där Rösten som talar för Gud finns, den Helige Ande.

När jag väljer fel väg, gör ett misstag, skall Den Helige Ande leda mig rätt.

Jag lär mig av mina misstag och ser att jag själv inte känner den rätta vägen. Jag bara följer Dig, för jag vill inte leda.

Jag har en perfekt Guide och Han skall leda mig hem till Gud.

”Du kan förlora ettheten ur sikte, men du kan inte offra dess verklighet.” T 26.I.6:1