”Jag kan endast ge upp det som aldrig var verkligt.”

Ge upp men inte offra!

Jag ger upp illusioner. Det som jag inbillar mig i mitt ego.

Jag ser bortom dessa illusioner och ser Guds budskap och Hans gåvor till mig.

Den Helige Ande lär mig vad jag verkligen vill ha. Han klargör för mig vad mitt rätta sinne vill och vad jag i mitt felaktiga sinne velat ha.