”Fader, min frihet finns endast i Dig.”

”Ge upp det du inte vill ha, och behåll det du vill ha.” M 4 (A)6:6

Vad vill jag ha? Är det inte Guds frid jag vill ha? Är det inte Guds frid jag önskar alla mina bröder och systrar?

Jag säger upp mig som min egen lärare och lyssnar och låter mig ledas av Rösten som talar för Gud.

Genom Gud skall jag vara fri att vara den jag är. Genom Gud skall jag erbjuda endast kärlek därför att det är vad jag i sanning är.

Jag skall finna att vägen till Dig, Fader, öppnar sig och blir till sist tydlig fö mig.