”Min Fader ger all makt till mig.”

Som Guds Son är vi alla obegränsade, fridfulla, älskande och älskade.

Låt oss vara den vi i sanning är. Låt styrkan få verka i oss. Styrkan vi har fått av Dig, Fader.

”Ingen som älskar kan döma, och det han ser är fritt från fördömande.” T 20.VII.9:7