”Jag kom för att frälsa världen.”

Vi är alla här för att frälsa världen. Det är vårt enda syfte.

Att föra ljuset tillbaka till världen genom att vara Guds förlängning på jorden och komma ihåg att vi alla är Ett.

Vi är här för att älska varandra och se Kristus i varandra.

Vi är här för att hela alla sinnen.

Vi är här för att vara sant hjälpsamma.

Vi är här för att välsigna världen, för att rädda världen.

”Rädsla skänker inte glädje. Det gör helande. Rädsla gör alltid undantag. Det gör aldrig helande. Rädsla framkalla dissociation, eftersom den medför separation. Helande framkallar alltid harmoni, därför att den kommer från integration.” T 7.V.6:1-6