”I mig är frälsningens mål och medel ett.”

Jag är målet världen söker!

Upplysning är bara ett igenkännande och ingen förändring.

Vi behöver bara acceptera vad vi är och alltid har varit.

Syndfria – Gud placerade syndfriheten inom oss.

Vi är Guds Son – Hans enda eviga kärlek.