”Jag följer den väg som bestämts åt mig.”

Frälsningens drama – min stund på jorden!

Min funktion är någon form av helande, förlåtelse och igenkännande av Kristus i mina bröder och systrar och i mig själv.

Det är min uppgift att hitta den. Sakta men säkert finner jag den.

Jag vill gå dit Du vill att jag skall gå. Jag vill göra det Du vill att jag skall göra.

Jag skall alltid älska Dig, min Fader