”Jag ser alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Varseblivning.

Jag varseblir det jag tror är där och jag tror att det är där för att jag vill att det skall vara där,

Varseblivning – dömande – tolkning.

Jag ber den Helige Ande hjälpa mig att ändra min varseblivning, mitt tankesystem.

Jag ber den Helige Ande att befria mig från allt dömande, alla tolkningar. Jag vill se allting på ett annat sätt!

”Att rätta är inte din funktion. Det tillhör En som känner rättvisan, inte skulden. Om du tar på dig rättandes roll, förlorar du förlåtelsens funktion. Ingen kan förlåta innan han har lärt sig att rättelse endast är att förlåta, och aldrig att anklaga.” T 27.II.10:1-4