”Jag dömer allting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Det jag ser på är mitt sinnestillstånd så som det återspeglas för mig.

Jag kan inte döma. Jag vet inte tillräckligt. Så jag överlämnar dömandet till den Helige Ande.

Jag ber att den Helige Ande visar mig vem min broder i sanning är.

Jag ber den Helige Ande visa mig vad jag verkligen vill se.

Jag vill se alla mina bröder och systrar så som Gud har skapat oss.

Oskyldiga, älskande och älskade, gränslösa, rena och hela.