”I oräddhet och kärlek tillbringar jag den här dagen.”

Den här dagen tillbringar jag med Dig, min Fader.

Så som det är meningen att alla dagar skall tillbringas!

Låt mig hela tiden komma ihåg Dig!

Låt mig hela tiden höra Dig, höra Din Röst!!

Låt mig se att Din nåd har kommit till mig och att Du vill att jag skall vara fri.

”Det finns ingen plats för rädsla i oss idag, för vi har välkomnat kärleken in i våra hjärtan.” 2:4