”Jag skall inte vara rädd att se inåt idag.”

”I var och en ser du bara återspeglingen av det som du väljer att han skall vara för dig.”

Jag accepterar Rösten som talar för Gud. Jag lyssnar till hur Den berättar för mig att jag är Guds helige Son.

Jag sjunker djupt djupt in till den plats där Gud finns.