”Detta ögonblick är det enda som finns.”

Det finns inget helvete.

Det förgångna är borta och framtiden är inte här.

Det finns bara NU!

Varje ögonblick föds vi på nytt.

Tänk på detta ögonblick som det enda som finns.

Jag delar detta heliga ögonblick med mina bröder och systrar i sant förnuft och i fullkomlig kärlek till alla, till Gud och till mig själv.