”Motstridiga önskningar kan inte vara min vilja.”

Ske Din Vilja!

Fader, jag måste acceptera Din vilja som min vilja.

Jag är så som Gud skapade mig.

I detta accepterande ligger friden.

Här finns ingen konflikt, ingen attack, inget hetsigt humör, inget dömande.

Jag lär mig att förlåta. Jag lär mig att allt bara är ett misstag som kan göras ogjort.

Vi är alla ett, lika mycket värda. Vi är alla Guds Son.

”Där Gud är, där är du. Sådan är sanningen.” T 14.VIII.4:4-5