”Kristi gåva är allt jag söker idag.”

Jag kan träda in i den verkliga världen idag. Jag kan glömma den värld jag gjort.

Jag tar tacksamt emot denna påminnelse.

I det heliga ögonblicket får jag en glimt av Himlen. Dess ljus och frid och jag kommer ihåg att hit kan jag gå så ofta jag vill.

”Därför måste det vara så att tiden inte är inblandad och att varje problem kan lösas nu. Men det måste också vara så att i ditt sinnestillstånd är en lösning omöjlig. Därför måste Gud ha givit dig ett sätt att uppnå ett annat sinnestillstånd där lösningen redan finns. Detta är det heliga ögonblicket.” T 27.IV.2:1-4