”Det finns en frid som Kristus skänker oss.”

Varför vill jag bli av med den friden?

Varför tackar jag nej till Guds frid?

Det är med sorg i hjärtat jag måste medge att jag vill kunna skylla på någon annan när jag känner mig ledsen och olycklig. Jag vill inte kännas vid att det är min egen varseblivning som behöver ändras. Jag vill kunna döma när det passar mig.

Jesus erbjuder gränslös frid oavsett vad som händer.

Guds frid kommer först. Det är Hans gåva till mig.

Jag måste ha som mål att säga och mena att Guds frid är det enda jag vill ha.

Jag måste ge upp all attack, alla skuldkänslor, min egen känsla av otillräcklighet och separation.