”Den Helige Kristus föds i mig idag.”

Vi bär alla den helige Kristis inom oss och om vi bara vill så föds Han på nytt varje heligt ögonblick.

Som kvinna och mor har jag upplevt lyckan och symboliken i att ur mig ge liv åt våra barn.Och när jag ser på barnen, barnbarnen och snart kommer det första barnbarnsbarnet – så ser jag Kristus i dem. De är alla ”fönster mot världen” och genom dem så ser jag Kristus i allt och alla.

Detta gör det lättare för mig att se att vi är inte våra kroppar – vi är fria – vi är alla så som Gud har skapat oss – eviga andliga varelser förenade till Ett – Guds Son.