”Där det var mörker ser jag ljuset.”

Allting handlar om en ändrad varseblivning. Att ändra sitt tankesystem.

Allting är kärlek eller ett rop på kärlek.

Allting är lektioner som Gud vill att vi skall lära oss.

Jag väljer vad jag vill se – kärlek eller rädsla, ljus eller mörker.

Jag vill hitta tilliten till min broder som vandrar tillsammans med mig. Jag vill se ljuset i honom.