”Och Gud Själv skall torka alla tårar.”

Det krävs ett annat sätt att se, en ändrad varseblivning.

Jag måste sluta döma. Och se med Kristi ögon.

Jag lär mig förlåta världen och acceptera Soningen för mig själv.

Jag tränar, jag ber om att min varseblivning skall ändras.

Pö om pö, varje dag, så känner jag att den ändras.

Jag ber – ske Guds Vilja, i Himlen och på Jorden.