”Endast ett ögonblick varar den här världen.”

Ett heligt ögonblick eller ett oheligt ögonblick. Valet är mitt!

”En känsla av separation från Gud är den enda brist du verkligen behöver avhjälpa.”
T 1.VI.2:1

Jag är inte en kropp. Jag är en tanke i likhet med min Fader. Gud vill att jag skall lära mig detta. Han skapade mig som en del av Sig Själv. Det är sanningen och tankar lämnar inte sin källa.

Låt mig öppna mig för det heliga ögonblicket. Låt mig öppna mig för dess klarhet och sanning. Låt mig vara glad och tacksam över att den här världen varar bara ett ögonblick och bortom den finns en oförmörkad och säker evighet.