”Evig helighet bor i mig.”

”Helande uppnås i samma ögonblick som den som lider inte längre ser något värde i smärtan.” M 5.1:1-2

Jag lär mig att det är sinnet som behöver helas, sinnet som trodde att kroppen skulle kunna vara sjuk.

Jag lär mig acceptera att heligheten bor i mig. När jag är med Gud så känner jag att heligheten bor i mig.

Jag förblir så som Gud skapade mig.