”Den Helige Ande talar genom mig idag.”

Jag är en budbärare, en brevbärare. När jag var ung arbetade jag på postverket.

Jag representerar Gud. Jag talar Hans ord. Jag älskar mina medmänniskor med Guds Kärlek som jag har fått av Honom.

Jag känner sådan tacksamhet och glädje och kärlek. Det bubblar över och vill delas med allt och alla.