”Den Helige Ande ser genom mig idag.”

Jag går in i mig själv. Jag finner mitt Själv. Jag ser att det hänger ihop med Kristus.

Kristus ber mig se genom Hans ögon.

Jag gör ingenting av mig själv. Jag låter den Helige Ande leda mig. Jag låter Hans kärlek genomsyra mig och låter den välsigna världen.