”All rädsla är borta och endast kärleken är här.”

Rädslan är baserad på det förgångna och jag tror att det jag är rädd för kommer att hända mig i framtiden.

Det förgångna har aldrig funnits så som jag tror att det fanns.

Låt mig se det förgångna antingen som ett uttryck för kärlek eller ett rop på kärlek.

”Den här världen har mycket att erbjuda din frid, och många tillfällen att utsträcka din egen förlåtelse. Detta är dess syfte för dem som vill se frid och förlåtelse sänka sig över dem, och erbjuda dem ljuset.” T 25.III.7:8-9