”Allt har ett lyckligt slut.”

Vilket härligt budskap. Det kan inte missförstås!

Hur länge skall jag låta en främmande vilja låta inkräkta på mitt liv? Hur länge blandar jag mig i vad som sker, hur det sker och varför det sker?

Jag vet i mitt sanna sinne att jag ofta lever i en dröm. Att jag låter egot styra. Jag glömmer vem jag är.

Men det betyder ingenting. Det är bara illusioner och drömmar. Jag behöver inte göra någonting. Inte blanda mig i, inte känna skuld. Bara se att så här är det och överlämna det till den Helige Ande och säga – ”Se, nu drömmer jag igen. Hjälp mig att släppa drömmen och vakna upp”.