”Detta är en dag av stillhet och frid.”

Jesus Kristus erbjuder mig sitt sanna seende. Det är ett seende som ser en förlåten värld som inkluderar alla, även mig.

Det är en frid och stillhet som påminner mig om att mitt Själv är oförändrat även om jag gör misstag ibland.

”Detta lugna centrum, där du inte gör någonting, kommer att stanna kvar hos dig, och skänka dig vila under varje brådskande göromål som du sänds ut på.” T 18.VII.8:3