”Min lycka i nuet är allt jag ser.”

Allt jag behöver göra är att sluta se på det förgångna och framtiden.

Jag är alla redan lycklig!

Jag ber den Helige Ande om att lära mig se på ett annat sätt. Med Hans ögon. Se världen och allt däri på ett annat sätt, med kärlek och glädje och frid. Utan referenser till det förgångna eller framtiden.

Jesus säger till oss:
”Om du är villig att avsäga dig rollen som väktare över ditt tankesystem och öppna det för nog, kommer jag mycket varsamt att rätta det och leda dig tillbaka till Gud.”
T 4.I.4:7