”Du är mitt mål, min Fader, Endast Du.”

I tiden är min funktion att förlåta, att välsigna och se mina bröder och systrar utan skuld och perfekta så som de är.

Jag lär mig att se att den här världen är inte mitt hem. Ingenting i den har någonting jag vill ha.

Jag vet att jag värdesätter olika saker i världen, som egots röst säger är viktiga.

Jag ber den Helige Ande att hjälpa mig känna igen mina falska mål och släppa dem.