”Jag skall inte vara rädd för kärleken idag.”

Egot är rädd för kärleken!

Egot är rädslan för kärleken!

Kärleken är Guds Vilja, godhetens vilja.

Låt mig inte glömma att jag är som Gud skapade mig och att mina tankar inte lämnar sin Källa. Det finns ingen värld, ingenting verkligt kan hotas och ingenting overkligt existerar.

”Förlåt världen, och du kommer att förstå att ingenting som Gud skapade kan ha något slut, och ingenting som Han inte skapade är verkligt.” M 20.5:7