”Jag kan inte skadas av någonting annat än mina tankar.”

”Det som lider är inte jag. Det som sörjer är inte jag. Det som plågas av smärta är endast en illusion i mitt sinne.” Lektion 248.1:3-5

Den Helige Ande skall hjälpa mig att omtolka illusioner till sanning.

Kristus i mig ser Kristus i dig.

Vi är alla Ett i sanning förenade av vår Fader och Hans Son och den Helige Ande. Svårt att förstå men sant!

Gud har givit oss den Helige Ande som länk mellan illusioner och sanning. Jag kommer med mina galna och rädda tankar till Honom och ber Honom omvandla dem till kärlek och förnuft. Han är min Vägledare i alla väder.