”Vilka begränsningar kan jag lägga på Guds Son?”

Inga!

Vi är alla lika mycket värda. En Guds Tanke som aldrig har lämnat Guds Sinne. Ingen av oss är begränsad över huvud taget – förutom i illusionen.

Så svårt det är att lämna illusionen och allt vad den för med sig!

Jag ombeds att se Kristus i alla jag möter och tänker på. Jag försöker men misslyckas ofta. Jag ber om hjälp, jag klarar det inte själv, jag förstår inte.

Jesus Kristus och den Helige Ande finns vid min sida och hjälper mig bara jag ber om hjälp.

”Och i Kristi sanna seende speglas hans skönhet i en form som är så helig och så vacker att du knappt kan låta bli att falla på knä vid hans fötter.” Lektion 161.9:3

”Jag lägger framtiden i Guds Händer.” Lektion 214.1:1