”Skapelsens frihet utlovar min egen.”

Det är när jag upptäcker att frihet tillhör alla som jag finner min egen. Det är när jag älskar som jag blir älskad. Att ge är att få.

Så som jag ser min broder ser jag mig själv och så som jag ser mig själv ser jag Gud.

Att se min broder som fri innebär att jag ser honom utan skuld, helt förlåten.

Att se att alla är utan skuld betyder att också jag är utan skuld.

Världen jag ser är endast en dom över mig själv. Jag lyfter domen och skulden från världen och därmed från mig själv eftersom att allt jag ser är en reflektion av hur jag ser mig själv.

Kristus i mig ser Kristus i dig!