”Låt mig inte binda Din Son vid lagar som jag stiftat.”

Din Son = alla, alla mina systrar och bröder.

Alla är vi fria. Låt mig aldrig glömma det.

När jag möter någon eller tänker på någon låt mig komma ihåg att det är ett heligt möte med Din Son och låt mig se Kristus i honom.

Han är en spegelbild av mig själv. Kristus i mig ser hans helighet och egot i mig ser bara hans kropp och hans misstag.