”Jag har givits Guds Ord för att göra det känt.”

Gud säger: ”Min Son är ren och helig som Jag Själv”. Han säger också ”Min Son är som Jag Själv skapade honom”.

Gud är min Fader, låt mig acceptera det.

Vi är alla oskyldiga och heliga och rena. Lär mig att kommunicera dessa ord till mina bröder.