”Guds helande Röst beskyddar alla ting idag.”

Jag delar den med Jesus och med alla andra. Jag är trygg i Jesus närhet. Jag ger min trygghet till dig och känner hur den ges tillbaka till mig.

Guds helande Röst talar till mig, till alla oss som är förenade i Gud.

Guds Röst skall tala om för mig vad jag skall göra.

Vår säkerhet och vårt beskydd är inte något som finns hos oss. Den kommer från att lyssna till Guds Röst varje ögonblick. Vi vet inte vägen till Himlen men vi vandrar tillsammans med Kristus som vet.