”Den här dagen tillhör Kärleken. Låt mig vara utan fruktan.”

All rädsla är egentligen ett rop på kärlek, ett symtom på min egen djupa känsla av förlust.

När jag blir medveten om min rädsla, vågar erkänna den, så lämnar jag över den till den Helige Ande och ber Honom omtolka den till ren kärlek.

Kärleken jämför inte, alla är lika mycket värda.

Låt mig välsigna alla mina bröder och systrar.