”Stillheten i Guds frid är min.”

”Glöm inte att motivationen för den här kursen är att uppnå och behålla tillståndet av frid.” T 24.Inl.1:1

När jag låter mig frestas att bli störd och irriterad skall jag tala om för mig själv att – ingenting kan inkräkta på Guds frid som Han har givit mig.

Jag instruerar mitt sinne att Gud har givit mig frid och att det är Hans Vilja och min att jag skall behålla den.