”Det är Kristi sanna seende jag skall använda idag.”

Jag väljer, hela tiden, vad jag skall se och vad jag skall höra och vad jag skall tänka.

Jag väljer vem jag skall lyssna på – egot eller den Helig Ande.

Hur vill jag se mig själv?

Som oskyldig – låt mig se oskulden i alla andra.

Som kärleksfull – låt mig se kärleken i alla andra.

Utan skuld – låt mig se alla andra utan skuld.

Jag påminner mig om att varje möta är ett heligt möte. Så som jag ser honom ser jag mig själv. Så som jag tänker om honom tänker jag om mig själv. Så som jag behandlar honom behandlar jag mig själv.

”Det verkliga syftet med den här världen är att använda den för att rätta din otro.”
T 1.VI.4:1