”Jag skall inte använda kroppens ögon idag.”

Jag skall inte stanna vid det fysiska. Jag skall låta Kristi seende översätta allt vad kroppens ögon ser till en förlåten och kärleksfull värld.

Helt enkelt se förbi min felaktiga varseblivning. Den Helige Ande skall hjälpa ty jag kan inte göra detta av mig själv.

”Tänk på det som är givet dem som delar sin Faders syfte, och som vet att det är deras. De saknar ingenting. Sorg av varje slag är otänkbar. Endast ljuset som de älskar finns i deras medvetenhet, och endast kärlek lyser över dem för evigt.” T 23.IV.8:1-4