”Mitt seende riktas mot Kristi ansikte.”

Mitt seende riktas mot oskuld, mot renhet och mot kärlek.

Det jag ger får jag.

Förlåtelse är baserat på förening och lika värde. Vi är alla oskyldiga. Vi är alla skapade av Gud och delar alla Kärlekens Hjärta.

Jag föreställer mig att Kristus finns i alla. I alla jag ser och tänker på.

När jag dömer och har svårt att förlåta ber jag om hjälp med att varsebli på ett annat sätt.

Frälsning, helande och förlåtelse är fullständig och gäller alla.