”Låt alla ting vara exakt så som de är.”

”Se inga fel. Gör dem inte verkliga. Välj det kärleksfulla och förlåt synden genom att i stället för den se Kristi ansikte.” Bönens sång 2.I.3:3-5

Det är inte fel att göra illusionen bekvämare. Att tex sköta om kroppen när den lider, är hungrig och fryser. Men jag vet att det är magi och att den inte varar.

Bara kärleken är beständig. Bara kärleken är evig och det är vad vi alla är. Så jag låter alla ting vara exakt så som de är – fyllda av bara kärlek.