”Mitt heliga Själv bor i dig, Guds Son.”

Dessa ord säger jag, tänker jag om er alla mina bröder och systrar. Alla är mina frälsare. Alla visar vägen till Gud. Alla är Jesus, Kristus, Guds Son, även jag.

”Guds Vilja är din frälsning. Skulle Han inte ha givit dig medlen att finna den? Om Han vill att du skall ha den, måste Han ha gjort det möjligt och lätt att få den. Dina bröder finns överallt. Du behöver inte söka långt efter frälsningen. Varje minut och varje sekund ger dig ett tillfälle att rädda dig själv.” T 9.VII.1:1-6

När jag tror något annat än att Kristus finns i min broder, ser honom som oskyldig och syndfri, så påminner jag mig om att min varseblivning upp och ner. Jag behöver rätta den. Vända spegeln mot mig själv och se att allt jag lägger ut på andra är mitt eget, min egen tokiga och felaktiga varseblivning.