”Skapelsens varsamhet är allt jag ser.”

Jag behöver se på det som skrämmer mig och se att allt finns i mitt eget sinne.

Jag behöver se att världen jag ser är ett vittnesbörd om mitt eget sinnestillstånd.

Jag behöver se att det är endast mig själv jag behöver förlåta, när jag projicerar min vrede, mitt hat, min irritation etc på andra när den hör hemma i mitt eget sinne.

”Att rätta är inte din funktion. Det tillhör En Som känner rättvisan, inte skulden. Om du tar på dig rättandes roll, förlorar du förlåtelsens funktion. Ingen kan förlåta innan han har lärt sig att rättelse endast är att förlåta, och aldrig att anklaga.” T 27.II.10:1-4