”Låt mig inte varsebli några olikheter idag.”

Låt mig inte lyssna till kroppens alla rop om att vi är olika och att vi är unika.

Låt mig i stället använda kroppen som ett medel för att hela separationen. För att uttrycka vår förening och etthet.

Låt mig se Kristus i alla mina bröder och systrar. Låt mig se förbi alla olikheter som kroppens ögon pekar på.