”Gud är min tillflykt och trygghet.”

Jag lär mig att använda kroppen endast som ett kommunikationsmedel. Ja som ett medel att nå målet som är Gud – min tillflykt och trygghet.

Jag lär mig att se Kristus, Guds Son i alla mina bröder och systrar så att jag kan se Honom i mig själv.

”Vad är Himlen om inte en sång av tacksamhet och kärlek och lovprisning som sjungs av allt som är skapat till sin skapares Källa? Det heligaste altaret är upprättat där synden en gång troddes vara.” T 26.IV.3:5-6