”Låt mig minnas vad mitt syfte är.”

Ja, inte är det att leva i världens alla små bekymmer och göranden.

Mer och mer känns de så meningslösa och oviktiga.

Jag utför dem som en vana utan någon större entusiasm.

Förlåtelse är mitt enda syfte. Att spridda ljus och glädje, att sluta döma och bara älska.