”Gud är det enda mål jag har idag.”

Målet är Gud.

Medlet är förlåtelse.

Jag når Gud genom att förlåta.

Det måste finnas en överensstämmelse mellan mål och medel.

Jag försöker se med Kristi ögon. Se min broder utan synd.

När jag upptäcker rädsla eller skuld i mig själv eller när jag dömmer någon eller något, låt mig betrakta dessa tankar och inse hur meningslösa de är.

Låt mig förlåta och i stillhet och frid gå hem till Gud och lyssna till Hans Röst.